استراتژي‌هاي بازاريابي مشتري‌مدار


:ویژگی‌های محصول


شرح:

- بازاريابي روش رقابت شركت را در بازار تغيير مي‌دهد. بنابراين، بازاريابي/ مشتري‌مداري، موضوعي استراتژيكي است كه به سطوح مديران ارشد اجرايي تعلق دارد. - بازارگرايي تاثير فراواني بر عملكرد شركت دارد. براي دست‌يابي به كارآيي بيشتر در كسب وكار، شركت بايد بر بازارهاي هدف تمركز كرده و مزيت‌هاي رقابتي خود را تقويت كند. علاوه بر آن، يك شركت بايد قادر باشد تا خود را از رقبا مجزا و متمايز كند. اينجا است كه بازارگرايي قادر است مزاياي رقابتي پايدار و ارزش مشتري را براي شركت فراهم كند.

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما