روانشناسي رنج


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده در اين كتاب بيان مي‌كند: به عقيده من، فريادهايي كه افراد در برخي موارد دچار مي‌شوند نتيجه رنج‌هاي بنيادي همگاني است كه در درون تمام روان رنجوران جاي گرفته است من اين‌رنج‌ها را رنج‌هاي اوليه مي‌نامم، زيرا آن‌ها رنجش‌هاي اصلي و اوليه هستند كه تمام روان رنجوري بعدي بر پايه آن به وجود آمده‌ است. صرف نظر از نوع روان رنجوري، روان رنجور اين رنج‌ها را در تمام لحظه‌هاي زندگي خود احساس خواهد كرد. شخص معمولا آن‌ها را به طور خودآگاه احساس نمي‌كند، زيرا آن‌ها در سر تا سر بدن پراكنده‌اند و در اندام‌هاي مختلف اثر مي‌گذارند و در نهايت به رفتارهاي عصبي مي‌انجامند.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما