دل‌آگاهي (نگاهي به زندگي از چشم‌اندازي برتر)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگر دل‌آگاهي را به دست گرفته‌اي و عزم خواندن آن را داري، بهتر است بداني كه زندگي‌ات در آستانه دگرگوني بنيادي قرار گرفته است. هدفي در درون توست كه هنوز تحقق نيافته است. اين هدف نمي‌گذارد تو در راه زندگي به خواب بروي. اين هدف، هدف عمده زندگي توست، كه از خواب و خور فراتر مي‌رود. ما گاهي احساس مي‌كنيم كه زندگي‌مان دارد دگرگون مي‌شود. احساس مي‌كنيم چيزي تازه در شرف وقوع است، اما نمي‌دانيم آن چيز تازه چيست. در اين لحظه‌ها، نمي‌دانيم نخستين گامي كه بايد برداريم كدام است. از آن‌جا كه ما به طور معمول، محصول شرايط هستيم، از آن‌جا كه ما آموخته شده‌ايم كاري را انجام بدهيم كه از ما توقع مي‌رود، فكر مي‌كنيم پاسخ پرسش ما بايد بيرون از خود ما باشد. ما تحت تأثير فرهنگ عامه قرار داريم و به ‌شدت عاميانه فكر و عمل مي‌كنيم. بيروني‌كردن حقيقت، ما را روي تردميل سردرگمي و ترديد و اضطراب نگه مي‌دارد. ما مدام مي‌ترسيم از ديگران عقب بيافتيم. ما خود را در انبوهي از نظرها و نظريه‌هاي «رمز و راز موفق‌ شدن» غرق كرده‌ايم. قدرتمندترين توانايي ما كه در درون ماست، توانايي دريافت الهامات آسماني‌ست. ما مي‌توانيم اين الهامات را با عقلانيت و احساسات خود همراه كنيم و از اين‌ها شالوده‌اي بسازيم براي تصميماتي كه مي‌گيريم. هنگامي كه ديدگاه ما دگرگون مي‌شود، ديگر راهي به پس نيست. هنگامي كه از دل‌آگاهي خود بهره‌مند مي‌شويم، در حالتي از سكون و آرامش قرار مي‌گيريم، به درون نگاه مي‌كنيم تا راه بيرون را پيدا كنيم. ما به‌ دنيا آمده‌ايم تا بيافرينيم. تمامي توان ما، به‌ مثابه ابزار خلق اثري هنري‌اند. دل‌اگاهي به زندگي تو لطافت و انعطاف مي‌بخشد و آن را از خشكي و آسيب‌پذيري بيرون مي‌آورد. در ضمن، دل‌آگاهي، مهارتي براي آينده‌نگري هم هست. دل‌آگاهي، زمينه‌اي فراهم مي‌كند تا زندگي خود را بهبود ببخشيم و خود را بشناسيم. پيرامون دل‌آگاهي، پيله‌اي افسانه‌اي تنيده شده است. يكي از اين افسانه‌ها اين است كه دل‌اگاهي ذاتي بعضي آدم‌هاست. دل‌آگاهي، ويژه بعضي از آدم‌ها نيست. فؤاد يا قلب كه منبع عمده شناخت بي‌واسطه ماست، موهبتي‌ست كه خداوند آن را در دسترس همه ما قرار داده است. اگر ميزان و موزون دل‌اگاهي خويش شوي و ياد بگيري به شيوه‌اي تازه به دل خود گوش كني، آنگاه دل‌آگاهانه زيستن فوايدي را به تو عرضه مي‌كند: نگرشي مثبت و سازنده پيدا مي‌كني توانايي‌هاي دروني تو آشكار مي‌شوند در فهم مسير معنوي زندگي خود تواناتر مي‌شوي خلاقيت و تخيل تو افزايش مي‌يابد لطف خداوند و معجزه‌ها زندگي را بيشتر تجربه مي‌كني اعتماد به نفس بيشتري به دست مي‌آوري.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما