كليدهاي رويارويي با مشكلات رفتاري كودكان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب رهنمودهايي براي والديني كه بايد با جزئيات رشد كودكان در دنياي معاصر مواجه شوند، ارائه شده است. امروزه بزرگ كردن كودك، متفاوت و در پاره‌اي موارد مشكل‌تر از گذشته است و كتاب حاضر، پاسخي است به نيار امروز والدين جوان.

قیمت محصول:

23,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما