يادگيري زبان و شناخت در نظريه چهارچوب رابطه‌اي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نظريه چهاچوب رابطه‌اي يك نظريه اختصاصي درباره چگونگي شكل‌گيري زبان و شناخت در انسان است. اين نظريه به علم بنيادي در روان‌شناسي وابسته است و برخاسته از يك رشته پژوهش متمركز بر پديده يادگيري زبان و شناخت است. نظريه چهارچوب رابطه‌اي زيربناي روش شناخته شده درمان وابسته به پذيرش و تعهد نيز هست و آشنايي با آن به درمان‌گران اكت كمك زيادي مي‌كند و در كسب موفقيت فعاليت حرفه‌اي آنان تاثيرگذار است.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما