مشاوره سوگ


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نه زندگي بي‌تلخي داغ و سوگ ميسر است و نه ماندن در سوگ موافق زندگي. به هرحال هم براي سوگواران و داغديدگان و هم براي اطرافيان و حاميان داغديده و هم براي مشاوران، دانستن و عمل‌كردن به روش‌ها و شيوه‌هاي مواجهه با سوگ ضروري است. كتاب حاضر در چهارده بخش تدوين شده كه پس از شرح مراحل داغديدگي، انطباق و سازگاري، پذيرش و حكايت، شناخت احساسات، مواجهه با احساسات، در جست و جوي معنا و بالاخره رابطه‌ها و سير پيشرفت را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

50,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما