كاربرد روان‌كاوي در نقد ادبي


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر دربرگيرنده‌ي هفت تك‌نگاري و نوشتار از زيگموند فرويد، بنيان‌گذار نظريه‌ي روانكاوي، در خوانش نقادانه‌ي متون ادبي است. فرويد از مفاهيمي كه خود در روان‌كاوي نظريه‌پردازي كرده است براي تحليل متون ادبي بهره مي‌گيرد، اما متقابلا از ادبيات هم براي تبيين مفاهيم روان‌كاوانه استفاده مي كند. وي در تبيين رابطه همكارانه‌ي اديبان و روان‌درمانگران چنين مي نويسد: «نويسنده آفرينشگر نمي تواند از آنچه به حوزه‌ كار روان‌پزشك مربوط مي‌شود اجتناب كند، همان‌گونه كه روان‌پزشك هم نمي تواند به قلمرو نويسنده‌ آفرينشگر وارد نشود. بررسي موضوعات روان‌پزشكي در ادبيات مي‌تواند درست باشد، بي آن‌كه ذره‌اي از جنبه زيبايي‌شناختي متون ادبي كاسته شود.» مجموعه اي از آثار فرويد در نقد ادبي كه ترجمه‌ي فارسي‌شان در كتاب حاضر ارايه شده است، سپهر انديشگاني او درباره‌ي چيستي آفرينش هنري و ادبي را به خواننده مي‌شناساند. اين تك‌نگاري‌ها و مقالات همچنين نمونه‌هايي دست‌اول از كاربرد رويكرد روان‌كاوانه كلايسك در نقد ادبي محسوب مي شوند و مي‌توانند راهگشاي پژوهشگران اين حوزه باشد. مترجم با افزودن مقدمه‌اي مشروح كوشيده است تا برخي از بنياني‌ترين مفاهيم نظريه‌ي روان‌كاوي را كه دانستن‌شان پيش شرط فهم آثار فرويد درباره‌ي ادبيات و هنر است، معرفي كند تا مطالعه‌ي اين كتاب براي خواننده راحت‌تر شود.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما