مفاهيم روانكاوي (تداعي آزاد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مشهور است فرويد در شرح منظورش از تداعي آزاد از تمثيل قطار استفاده مي‌كرد. مثلا تصور كنيد در قطاري نشسته ايد و مناظر بيرون را براي همسفري كه نمي تواند آن مناظر را ببيند توصيف مي‌كنيد. چه مي‌بينيد؟ يك درخت؟ تير برق؟ كودكي زيبا؟ يا زني كه هراسان ميدود؟ بسيار خب اما قطار فكر چطور؟ اگر افكار و احساسات من باطني‌ترين و خصوصي‌ترين دارايي‌هاي من‌اند، پس چرا چنين بيگانه و دور و غريب مي‌نمايند؟ چرا اين قطار بله و آن قطار نه؟ بين زنجيره كلماتي كه ناغافل در ذهن تداعي مي‌شوند، چه ارتباطي وجود دارد؟ آيا در پس اين نابساماني ظاهري حقيقتي نيست؟ حتما چيزي هست. اگر نيست چرا براي ابراز وجود چنين به تقلا مي‌افتد و مرا نيز به دست و پا زدن مي‌اندازد؟ و اگر هست چرا هميشه لباس مبدل به تن مي‌كند؟ چرا هيچ كلمه اي «آن» نيست؟ اينها كه «آن» نيستند، از كجا مي آيند؟ و اين مسافر كيست اگر من بليت سفر را نخريده‌ام؟

35,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما