پنجمين پيمان (راهنماي كاربردي تسلط بر خود)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

ـ كلام خود را پاك كنيد ـ هيچ چيزي را به خود نگيريد ـ فرضيه‌بافي نكنيد ـ هميشه نهايت كوشش خود را بكنيد... ـ شكاك باشيد، اما گوش دادن را بياموزيد خودتان يا هيچ كس ديگري را باور نكنيد. نيروي شك را به كار بگيريد تا درباره هر چه مي شنويد، بپرسيد: «آيا اين موضوع واقعا حقيقت دارد؟» سپس به نيت وراي واژه‌ها گوش بسپاريد و آنگاه پيام واقعي را درك خواهيد كرد.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما