مشكلات رواني انسان مدرن


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روح، اين پژواك دنيا و انسان، داري چنان پيچيدگي و تنوعي است كه مي‌تواند از بي‌نهايت زواياي مختلف مورد بررسي و قضاوت قرار گيرد. روح نيز درست به مانند دنيا، نوعي نظام هستي كائنات و بيرون از قدرت و توان افكار انساني است. از اين رو، ما جز قواعدي حرفه‌اي و ماده و تبصره‌هاي وابسته به منافع خويش چيزي از آن نمي‌دانيم. در دنياي ما هركس چيزي را كه مناسب و خوشايند اوست بر مي‌گزيند و در دنياي خاص و محدود خويش، روش خاص خود را كه جز محدوده‌اي بيسار محدود نيست پايه‌ريزي مي‌كند، تا آنجا كه با گذشت زمان تصور دارد كه مفهوم و ساختار كائنات را دريافته است.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما