مديريت فروش و فروش حضوري با نگرش بازار ايران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب به مباحث فروشندگي حرفه‌اي، مهارت‌ها و ويژگي‌هاي فروشندگان و همچنين مديريت فروش يا چگونگي اداره كردن نيروهاي فروش براي رسيدن به اهداف مورد نظر، با توجه به بازار ايران، پرداخته شده است. برخي از مباحث كتاب به اين شرح مي‌باشند: مهارت‌ها و ويژگي‌هاي فروشندگان: قدرت برنامه‌ريزي، عزت نفس فراوان، يادگيرنده دائم، آگاهي از محيط، موفقيت‌جو و كمال‌طلب، گوش دادن مؤثر، نگرش سيستمي، مديريت فروش: ساختار كاركنان فروش، اهم وظايف نيروهاي فروش، روش‌هاي استخدام، ايجاد انگيزه در نيروهاي فروش، ارزيابي و كنترل نيروهاي فروش.

قیمت محصول:

37,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما