معماي عشق


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر قرار بود يك زبان جهاني وجود داشته باشد، آن «زبان عشق» بود. اين كتاب كوچك تلاشي است براي به كارگيري واژگان بنيادين عشق در زبان يوناني: اروس و فيليا و آگاپه، به عنوان روش‌هايي جديد براي درك آنچه كارل گوستاو يونگ «بزرگ‌ترين راز زندگي»ناميد. افزون بر اين، در آن از چهار نوع عشق «كهن‌الگويي» سخن رفته است: عشق مادر، عشق پدر، عشق ديگري و عشق خويشتن، به عنوان راه‌هايي براي گسترش درك از عشق و اينكه چگونه عشق به رشد فردي و افزايش توان فرد براي يافتن معناي زندگي كمك مي‌كند. سرانجام، به اين مي‌رسيم كه عشق متناقض است، چون وجوه تاريك و روشن دارد: واقعيتي است كه ما را زخمي مي‌كند و هم‌زمان و در يك لحظه، حقيقتي است كه شفايمان مي‌دهد. عشق هيچ حد و مرزي نمي‌شناسد و براي همه انسان‌ها، گذشته از نوع نژاد و مليت، مشابه است.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما