تئوري انتخاب


:ویژگی‌های محصول


شرح:

تئوري انتخاب يك تئوري مبتني بر روانشناسي كنترل دروني است كه توضيح مي‌دهد افراد چرا و چگونه رفتار مي‌كنند. اين نظريه شيوه كاركرد مغز آدمي براي صدور رفتار را تبيين مي‌كند. تئوري انتخاب معتقد است تمام رفتارهاي ما از درون ما برانگيخته مي‌شوند و معطوف به هدفي هستند. هدف هر رفتار ارضاي يكي از پنج نياز اساسي است كه عبارتند از: عشق و احساس تعلق پيشرفت و خودشكوفايي تفريح و لذت آزادي و خودمختاري بقا و زنده ماندن.

قیمت محصول:

70,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما