آخرين سخنراني


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

رندي پوش مرد، اما سخنراني او براي ما، زندگي است. اگر از آخرين لحظه عمر خود خبر داشتي، چه حكمتي را براي مردم آشكار مي‌كردي؟ دلت مي‌خواست چه چيز را براي فرزندانت و جامعه به يادگار مي‌گذاشتي؟ وقتي از رندي پوش، استاد دانشگاه، تقاضا شد در دانشگاه سخنراني آخر را انجام دهد، خبر نداشت كه به سبب بيماري پيشرفته سرطان، آخرين سخنراني‌اش خواهد بود. سخنراني متحول كننده او در مورد بيماري و مرگ نبود. در مورد تحقق روياهاي كودكي؛ غلبه بر مشكلات؛ كمك به ديگران براي رسيدن به آرزوهايشان، مثبت‌انديشي، شكرگزاري، شادي، صداقت، شرافت و لذت بردن از لحظه به لحظه زندگي بود. او با مطرح كردن درس‌هاي زندگي توانست يادگاري ارزشمند براي فرزندان خود و جامعه از خود باقي بگذارد. ديوارهاي بلند را نساخته‌اند تا مانع رسيدن ما به روياهايمان شوند؛ ديوارها را ساخته‌اند تا با تلاش از آن‌ها عبور كنيم و ارزشمندي روياهايمان را به اثبات برسانيم. اين كتاب در بخش بوي كاغذ در سايت متمم معرفي شده است.

19,900 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما