كنترل عصبانيت (دشمن خطرناك)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

نويسنده اين كتاب آقاي م. ك. گوپتا، مهندس متخصص است، علاقه‌اي فراوان به موضوعات مربوط به سلامت دارد. او در مورد ذهن انسان و الگوهاي رفتاري مطالعات گسترده‌اي انجام داده و كتاب‌هاي بسياري به رشته تحرير درآورده است. او معتقد است كه انسان داراي دو ذهن است، ذهن پست‌تر و ذهن برتر، ذهن پست‌تر، ذهن موتور حسي با ذهن حيواني ناميده مي‌شود در حالي كه ذهن برتر هوش و فهم است. ذهن پست‌تر به طور مكانيكي بر اساس غرايز و عادت‌ها بدون مداخله ذهن برتر عمل مي‌كند و عملكرد آن شبيه حيوانات، بر پايه جنبش و حركت است. همه احساسات منفي، مثل عصبانيت نتيجه عملكرد اين قسمت ذهن است، وقتي ذهن پست‌تر تحت كنترل كامل ذهن برتر است، به ندرت عصباني مي‌شويد. با تمرينات مختلفي كه در اين كتاب توضيح داده و سپس ديدگاه‌هايي را در مورد كنترل كوتاه مدت اين دشمن خطرناك عنوان كرده است.

قیمت محصول:

2,200 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما