تشخيص افتراقي بر اساس دي اس ام فايو


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب «تشخيص افتراقي براساس دي اس ام فايو»، راه‌حلي را براي تشخيص افتراقي ارائه داده و در اين راستا، پيچيدگي شخصيت انسان و كاربردهاي ساختاري طبقه‌بندي دي اس ام فايو را نيز لحاظ كرده است. آن دسته از بالينگران و دانشجوياني كه در حال فراگيري تشخيص‌هاي روان‌پزشكي بوده و با اين آزمايه بسيار مهم روبرو هستند، دستنامه حاضر را بسيار مفيد خواهند يافت.

105,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما