درمان اضطراب همراه با آبشار آرامش


:ویژگی‌های محصول


شرح:

رهگذري به شخصي كه در زير درخت سال‌خورده‌يي آرميده بود گفت: - نمي‌ترسي شخص پاسخ داد: - از چه؟ رهگذرگفت: - شايد درخت بر روي توفرو افتد. و شخص پاسخ داد: - شايد درخت هرگز فرو نيفتد. در اين تمثيل، تفاوت دو انديشه متضاد را كه يكي در جهت نگراني و اضطراب و ديگري در راستاي وراهيدگي و آرامش است به خوبي مشاهده مي‌كنيد. اين كتاب به يك سؤال بسيار مهم پاسخ مي‌دهد و آن اين‌كه: "چگونه اضطراب را كاهش داده و زندگي آرامي را آغاز نماييم"

قیمت محصول:

27,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما