تغيير كنيد تا بهترين شويد


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر زندگي شما را به زمين مي‌زند در مقابل آن تسليم نشويد! هر چند كه وقايع دنيا مي‌تواند غير قابل پيش‌بيني باشند، با وجود اين شما بر ماهيت و چگونه سپري شدن زندگي خود كنترل داريد. تغيير كنيد تا بهترين شويد، تغيير جهت در اولويت‌ها شما را ترغيب خواهد كرد تا آنها را تغيير دهيد. اين كار در زندگي شما تغيير ايجاد خواهد كرد. تغييري كه يك زندگي توام با نشاط براي شما به ارمغان خواهد آورد. از اهداف عملي مانند اختيار يك شغل جديد تا داشتن يك احساس بهتر از خود و روابط بهتر با ديگران. اين كتاب شما را تشويق خواهد كرد تا در مسير خود ثابت‌قدم باشيد و به اهداف خود نائل آييد. شما مي‌توانيد زندگي خود را طوري در پيش گيريد كه به تمام اهدافي گه اتخاذ مي‌كنيد برسيد!

قیمت محصول:

25,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما