شرايط عشق (فلسفه صميميت)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب حكايت مواجهه‌اي ديگر است با يكي از ديرينه‌ترين و بحث‌انگيزترين تجربه‌هاي بشري: تجربه عاشق شدن و عشق ورزيدن. آرمسترانگ مي‌كوشد از منظري فلسفي و با بهره جستن از پاره‌اي آثار تامل‌برانگيز ادبي، زواياي مهمي از عشق را بررسي كند و ضمن برشمردن خاستگاه‌ها، پيچ و تاب‌ها و صورت‌هاي گوناگون تجربه عاشقي، ظرايف پيدا و پنهان آن را روشن سازد تا آنچه را بلوغ و پختگي مي‌نامد با تجربه عشق ورزيدن خويش همراه سازيم.

قیمت محصول:

21,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما