تاملي بر خودشيفتگي و شناخت شخصيت خودشيفته


:ویژگی‌های محصول


شرح:

امروزه بيش از هر زمان ديگري در طول تاريخ، خودشيفتگي در ميان اعضاي جوامع مختلف در حال گسترش است. والديني كه بيش از حد خواسته‌هاي فرزندان را اجابت مي‌كنند، فرهنگي كه بر شهرت و معروفيت پايه‌گذاري شده، ظهور انواع شبكه‌هاي اجتماعي و افزايش روزافزون اعضاي آن‌ها جهت جذب پيروان بيشتر براي صفحه‌اي شخصي، ارج نهادن به ويژگي‌هاي كاذب جذابيت فردي، مراجعات فزاينده براي جراحي‌هاي زيبايي و حتي مد شدن عكس‌هاي سلفي، همگي باعث انتشار و تشديد خودشيفتگي مي‌شوند و حتي اين خطر وجود دارد كه اين مشكل به تدريج به عنوان نوعي رفتار طبيعي تلقي گردد. در اين كتاب، با تكيه بر ضرورت و اهميت مطالعه روي خودشيفتگي و شخصيت خودشيفته به شكلي جامع به بسط و توضيح خودشيفتگي از محدوده سالم و طبيعي تا انواع بيمارگون آن پرداخته شده است.

قیمت محصول:

30,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما