زندگي با عشق چه زيباست


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب اثري است كه مهم‌ترين موضوع آن عشق است. نويسندة كتاب، دكتر «لئوبوسكاليا» چنان به عشق و اهميت آن در زندگي انسان‌ها معتقد است و طوري با ارائة مثال‌هاي زنده، شاد و مؤثر، ايمان به قدرت سازندة عشق را در خواننده مي‌آفريند كه حتي براي خوانندگان جدي و عبوس نيز در تأييد اهميت عشق مجالي باقي نمي‌ماند. او به شما مي‌آموزد كه اگر صميمانه انسان‌ها را دوست بداريد، آنها هم شما را دوست خواهند داشت و اين ضروري‌ترين و مفيدترين علمي است كه هر انساني براي انسان شدن بايد بياموزد. وي اعتقاد دارد ”خوشبختي تو بستگي به چگونگي احساسي دارد كه تو نسبت به انسان‌ها داري و اين خود بسته به گفتار و رفتار و پندار تو است و خوشبختانه همه اين‌ها در اختيار خود تو قرار دارد.“

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما