قدرت درون


:ویژگی‌های محصول


شرح:

زماني كه ما انديشيدن و باور خودمان را گسترش مي‌دهيم، عشقمان آزادانه جريان مي‌يابد. زماني كه خودمان را قراردادي مي‌كنيم به خواب فرو مي‌رويم. هر چه بيشتر به قدرت دروني خودتان متصل شويد، بيشتر مي‌توانيد در تمام زمينه‌هاي زندگيتان آزاد شويد.

قیمت محصول:

58,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما