كليد طلايي ارتباطات


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب با فن زبان رفتار آشنا مي‌شويد تا به هنگام گفت وگو با افراد با رعايت لحن صدا، تغييرات چهره و حركات بدنشان ذهنشان را بخوانيد و به عكس، مراقب حالات و حركات خود باشيد و آن را به دلخواه تحت كنترل درآوريد. همچنين مي‌آموزيد كه چگونه عوامل صوتي، بياني و بصري را با هم بياميزيد، پيام خود را برسانيد، و سپس با رعايت اوضاع و احوال مخاطب، با مؤثرترين شيوه آن را منتقل كنيد. تكنيك‌ها و فنون اساسي برشمرده در اين كتاب با تصاوير گوياي خود، كمك‌تان مي‌كند تا مناسب‌ترين و مؤثرترين ارتباط را با خود، اعضاي خانواده، دوستان، همكاران، سرپرست و كاركنان خود به وجود آوريد و در نتيجه بيشترين بهره را از زندگي و شغل خود ببريد.

قیمت محصول:

55,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما