قدرت پذيرش تغييرات (كتاب گويا)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

استاد تغيير شويد و به اهداف خود برسيد. تغيير جنبه‌اي از زندگي ماست. هر آنچه در اطراف ما وجود دارد و حتي هر آنچه در درون ما قرار دارد، پيوسته در حال تغيير هميشگي است، فارغ از اينكه از اين نكته خوشحال باشيم يا خير. در آخرين كتاب پرفروش خود، توني بوزان از روش نقشه ذهني تكنيك‌هاي پيشرفت ذهني كارآمد خود كمك مي‌گيرد تا به شما در فهم تغيير و استاد شدن در آن كمك كند. فارغ از وضعيت كنوني‌تان، او شما را قادر مي‌سازد اعتماد به نفس خود را در مواجه با تغيير افزايش دهيد و توانايي خود را در تحول بخشيدن به آينده‌تان را تقويت كنيد.

قیمت محصول:

42,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما