رويا و تعبير رويا


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اكثر انسان‌ها رويا دارند، اما اندك هستند آنان كه معناي روياي خود را مي‌فهمند. هدف اين كتاب نزديك شدن به جوهر رويا و رسيدن به تعبيري غني و بارور است. اين كتاب مي‌كوشد تا از اين راه كمكي باشد ارزشمند به همه آنان كه آگاهانه در تلاش ساختن زندگي خويش گام برمي‌دارند و نمي‌خواهند اين ارتباط پرمعناي روح را كه از طريق رويا با آنها برقرار مي‌شود، ناديده بگيرند.

قیمت محصول:

26,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما