خير و شر


:ویژگی‌های محصول


شرح:

خير و شر واقعه وجود دارند يا اينكه صرفا ديدگاه‌هاي حاضل از شرطي شدن‌اند؟ آيا چيزي به نام شر وجود دارد و اگر هست چيست؟ آيا چيزي به نام گناه وجود دارد؟ آيا چيزي به نام خير هست و اگر چنين است، سراپا سرشار بودن از خير يعني چه؟

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما