پر پرواز (گفتار الكيون اولين استاد كريشنا مورتي)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

سير تكامل روحي يك انسان برگزيده در هر مقامي، از مرحله دون آدميت به بالاترين درجه تكامل معنوي يعني انسانيت محض. در نتيجه خوشبختي كامل تحت‌القاء مقدسين و بالامرتبه‌هاي معنوي از جهان فلكي صورت مي‌گيرد و بس. آن چيزي كه در مرحله‌اي از شروع دانش كريشنا مورتي به وقوع پيوست. كتاب را بخوانيم و مشخصات اين سير را دريابيم

قیمت محصول:

15,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما