كه عشق آسان نمود اول (روانشناسي عشق رمانتيك)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب از اسطوره تريستان و ايزولد كه يكي از اولين داستان‌هايي است كه به روايت عشق رمانتيك مي‌پردازد، به عنوان مبنايي سنجشي جهت توضيح ذات و معناي عشق رمانتيك استفاده شده است. رابرت جانسن با به كار گرفتن روانشناسي يونگي، از بسياري باورها و اعتقادات ناخودآگاه مشترك بين مردان و زنان در مورد عشق پرده برمي‌دارد و نشان مي‌دهد كه اين وجه نظرها چگونه به طور نمادين در اسطوره تريستان و ايزولد بيان شده‌اند. آنگاه توهمي را كه اغلب ما در مورد اسطوره عشق داريم در هم مي‌شكند و به نحو زيبايي آنچه را كه عشق مي‌تواند و بايد باشد، مجددا تعريف و تبيين مي‌كند.

قیمت محصول:

65,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما