گزيده‌اي از كليدهاي پرورش هوش عاطفي در كودكان و نوجوانان


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب والدين را به پنج گام در روند راهنمايي عاطفه مجهز مي‌كند و به آنها مي‌آموزد كه چگونه: به عواطف كودك توجه كنند. ابراز عواطف را به‌ عنوان فرصتي براي صميميت و آموزش ببينند. با هم‌دلي به كودك گوش بدهند و به احساسات او اعتبار بخشند. عواطف را با كلماتي نامگذاري كنند كه براي كودك قابل فهم باشند. به كودك كمك كنند تا راه‌حل مناسبي براي مشكل خود بيابد و به شيوه مناسبي با مورد يا وضعيت ناراحت‌كننده رويه‌رو شود.

قیمت محصول:

2,100 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما