چگونه مصاحبه كنيم چگونه مصاحبه شويم


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب چگونه مصاحبه كنيم؟ چگونه مصاحبه شويم؟ كتابي كاربردي است كه به شما در تسلط بر مهارت‌هاي عملي مصاحبه و كمك مي‌كند. چارچوب منطقي، ساده و عملي اين كتاب شما را ياري مي‌كند تا خودآگاهي‌تان را افزايش داده، بر فهم خود از عوامل و نيروهاي اجتماعي تأثيرگذار بر انسان معاصر افزوده و فرايند مشاوره و ياري‌رساني معاصر را بشناسيد. علاوه بر اين، تمرين‌هاي عملي و مثال‌هاي گوياي نويسنده، در كنار ميزان مناسبي از دانش نظري، مهارت‌هاي ضروري را براي ايجاد روابط همدلانه و صادقانه در اختيار شما قرار مي‌دهد.

قیمت محصول:

2,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما