چگونه محبوب همگان باشيم (40 باب گشوده به سوي آرامش)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر در انديشه آن هستيد كه زندگي بي‌دغدغه‌يي داشته باشيد، در فهرست آرزوهاي‌تان چه عناصري راه مي‌يابد؟ چه بسا بخواهيد بدانيد در هر برهه و در هر عرصه‌يي از زندگي‌تان چگونه رفتار كنيد تا مورد سوء استفاده قرار نگيريد و بازيچه ديگران نشويد، بخواهيد بدانيد چگونه درگيري‌هاي لفظي را با يك عبارت ساده به پايان ببريد، بخواهيد بدانيد چگونه ديگران را جهت بخشيده يا براي آنان اثري مطلوب به جاي گذاريد و آنان را برانگيزيد تا در مسير شما بيانديشند و نيز بخواهيد با جلب محبت و دوستي ديگران آنچه مايليد به دست آوريد يا شيوه نگاه ديگران را نسبت به خود به سرعت دگرگون كنيد و در يك جمله زندگي بي‌دغدغه و فارغ از اضطرابي داشته باشيد؛ پس اكنون در آستانه‌ي فراگيري راهكارهاي روانشناسانه‌يي قرار گرفته‌ايد تا در همه ساحت‌ها و عرصه‌هاي حيات‌تان آن‌ها را به كار گيريد و محبوب همگان واقع شويد.

قیمت محصول:

34,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما