چه كسي پنير مرا جابجا كرد (پديده جهاني و پرفروش‌ترين كتاب دنيا)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

در اين داستان، چهار شخصيت خيالي ترسيم شده است. موش ها:‹اسنيف› و ‹اسكوري› و آدم كوچولوها:‹هم› و ‹ها›. اين چهار شخصيت، قسمت‌هاي ساده و پيچيده درون ما را بدون توجه به سن، جنس، نژاد يا مليت نشان مي‌دهند. گاهي ممكن است مثل اسنيف عمل كنيم كه تغييرات را بو مي‌كشد و متوجه آن است، يا مثل اسكوري كه سريعا وارد عمل شده و تعلل نمي‌كند، يا گاه مانند هم مي‌شويم كه با انكار تغييرات در مقابل‌شان مي‌ايستد؛ چرا كه مي‌ترسد به طرف چيزي بدتر كشيده شود، يا مثل هاو كه فرا مي‌گيرد و وقتي شرايط، او را به طرف چيزي بهتر مي‌كشاند، خود را با آن تغيير وفق دهد.

23,000 تومان


همراهش خریداری شده


نظرات شما