چرا پولدارها پولدارتر مي‌شوند (سواد مالي واقعا چيست)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

دانشگاه در مورد ثروتمند شدن، تقريبا هيچ‌چيز به ما نمي‌آموزد و همين دانش اندك درباره كسب پول است كه مردم را فقير مي‌كند. دولت‌ها هر ساله پول‌هاي هنگفتي را صرف راه‌اندازي مراكز آموزشي مي‌كنند؛ اما جالب اين‌جاست كه باز هم شكاف طبقاتي ميان مردم بيشتر و بيشتر مي‌شود. در اين اثر، پرده از اين راز بزرگ برداشته مي‌شود كه چرا بحران مالي در جهان از مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها شروع شده است و چرا دانشجويان و دانش آموختگان در تمامي جوامع به جاي گسترش چرخه ثروت در جامعه،‌ به بيكاري و ركود اقتصادي دامن زده‌اند.

قیمت محصول:

58,000 تومان