پيش از آن كه بداني (دلايل ناهشيار كارهايي كه انجام مي‌دهيم)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

چرا ما مي‌خواهيم خود را بهتر كنيم؟ از ديدگاه فردگرايانه پاسخ واضح است: چون كه مي‌توانيم خوشحال‌تر، سالم‌تر و موفق‌تر باشيم. هيچ منفعتي خود به ‌خود به وجود نمي‌آيد. همان‌طور كه امواج ديگران را دريافت مي‌كنيم، به همه جهات موج مي‌فرستيم. در شبكه‌هاي اجتماعي -مجازي يا حقيقي- ارتعاش امواج تعاملات دوستان، خانواده، آشنايان و غريبه‌ها وجود دارد. اگر واقعاً خودمان را بهتر كنيم، فرصتي براي بهتر شدن جامعه خواهيم داشت و به مرور زمان فرصتي براي خلق يك جهان بهتر پيدا مي‌كنيم. اما اين فرآيند به چيزي نياز دارد كه اغلب كمبود آن مشهود است: فروتني. فروتني براي پذيرش اينكه ما به طور كامل نمي‌توانيم دليل رفتارمان و دليل تداوم آن را درك كنيم. نمي‌گويم. اينطور نيست. همين كه اجازه دهيد اين ترديد در وجود شما شكل بگيرد -هرچند ممكن است ناراحت‌كننده باشد- ولي باعث مي‌شود ترديدهاي ديگري هم در درونتان رشد كند؛ ترديدهايي در مورد مفاهيمي مثل كنجكاوي، تعجب، ايده‌هاي جديد، زير سؤال بردن فرضيات بديهي، درك چيزهاي دشوار و درنهايت مفهوم تغيير. اين امكان فراهم مي‌شود كه دنيايي براي كودكانمان به‌جا بگذاريم كه بهتر باشد حتي اگر آن‌ها كتاب‌هايي را كه برايشان مي‌نويسيم نخوانند.

164,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما