پنهان ز ديدگان (راهنماي بالينگران در اختلالات سايكوفيزيولوژيك)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

براساس آمارهاي غربي، تقريبا نيمي از بيماراني كه به پزشكان عمومي يا مراكز سطح اول مراقبت‌هاي بهداشتي مراجعه مي‌كنند حداقل يك نشانه غير قابل توجيه از نظر طبي دارند كه با درمان‌هاي استاندارد بهبود نمي‌يابد. اين موارد موجب بررسي‌ها، ارجاعات و هزينه‌هاي غيرضروري، و همچنين استيصال و ناكامي بيماران و دست‌اندركاران حوزه بهداشت و درمان مي‌شود- اكثر اين بيماران به اختلالات سايكوفيزيولوژيك مبتلا هستند. پنهان ز ديدگان، با بهره‌گيري از روزآمدترين اصول روان‌درمان‌گري و جديدترين دستاوردهاي نوروفيزيولوژيك، توضيح مي‌دهد كه مغز به چه نحو اين نشانه‌ها را توليد مي‌كند؛ آنگاه به شيوه‌اي كاملا كاربردي، و با در نظر گرفتن محدوديت‌هاي زماني ويزيت‌هاي سرپايي، شرح مي‌دهد كه چگونه مي‌توان آنها را تشخيص داد و درمان كرد. دكتر آلن عباس و دكتر هاروارد شوبينر در اين كتاب، از مجموعه‌اي از رويكردهاي درماني، شامل آموزش روان‌شناختي، فنون شناختي‌رفتاري و درمان هيجان‌مدار، بهره مي‌برند. اين رويكرد را مي‌توان در گروه درمان‌هاي التقاطي طبقه‌بندي نمود.

40,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما