پرورش هوش هيجاني در پسران


:ویژگی‌های محصول


شرح:

در اين كتاب براي كمك به پسرانمان در مسير رشد به سوي مردانگي، پيشنهادهايي مطرح مي‌كنم كه بتوانيم آن‌ها را با احساسات قبلي و هوش هيجاني‌شان پيوندي عميق دهيم؛ مواردي كه براي زندگي سرشار از لذت و شادماني به آن نياز دارند. برخي پيشنهادها، موجودي هيجاني پسرتان را رشد مي‌دهد و از آن حمايت مي‌كند، و برخي نيز نگرش‌هايي هستند كه ما بزرگسالان بايد آن را در خود پرورش دهيم تا پسرانمان را در مسير رسيدن به بزرگسالي تقويت كنيم. مهم نيست پسرتان چه‌جور آدمي است و چه سني دارد، در هر حال هرگز براي شروع دير نيست.

قیمت محصول:

9,900 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما