پرسشگري در مشاوره و روان‌درماني (راهنما عملي استفاده از سوالات براي مشاوران و روان‌درمانگران)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

مطرح ساختن پرسش خوب و درست، نصف پاسخ است و پايه و اساس هر اكتشافي، يك پرسش اساسي و بنيادين است. پرسشگري و سؤال كردن، مهارت بسيار ظريفي است تا آنجا كه از آن به عنوان هنر پرسشگري ياد مي‌شود. لازمه داشتن مهارت در پرسشگري، آگاهي و شناخت از انواع سؤالات و موارد استفاده از آنها است. مشاوران و روان‌درمانگران كساني نيستند كه پاسخ «درست» را به مراجعان بگويند! بلكه كساني هستند كه از طريق سؤالات مناسب، مراجعان را كمك مي‌كنند تا خودشان به پاسخ‌هاي درست دست يابند و منبع قدرتمند ذهن خودشان را كشف كنند. به عبارتي يكي از نشانه‌هاي خبرگي و مهارت هر روان‌درمانگري، شيوه پرسشگري اوست. طرح پرسش‌هاي مناسب و مبتني بر چارچوب نظري از مهمترين ويژگي‌هاي يك درمانگر خبره به‌حساب مي‌آيد و مي‌توان گفت هنر پرسشگري فوت كوزه‌گري مشاوره و روان‌درماني است. چگونگي انجام اين امر در اين كتاب با زبان ساده و علمي بيان شده است و خواندن آن براي هر شخصي كه در حيطة حرفه‌هاي روان‌درماني و مشاوره فعاليت مي‌كند، پيشنهاد مي‌شود.

48,000 تومان


کالاهای مشابه


نظرات شما