پايان جهان (از منظر اختر فيزيك)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتي مك وقتي از يكي از استادان نجوم شنيد كه جهان هر لحظه مي‌تواند پايان يابد، ذهنش درگير اين مفهوم شد. اين چالش و مكاشفه، او را در مسير اختر فيزيك نظري قرار داد. او در اين كتاب، ما را به مشاهده پنج امكان پايان جهان مي‌برد: انبساط بزرگ، مرگ حرارتي، گسست بزرگ، وا‌پاشي خلا (آنچه ممكن است هر‌ لحظه اتفاق بيفتد!) و برخورد با جهاني موازي. با كمك علوم پيشرفته و مفاهيم بنيادين مكانيك كوانتومي، كيهان‌شناسي، نظريه ريسمان و...، درك پايان جهان برايمان جالب توجه خواهد بود.

قیمت محصول:

92,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما