پاريس از دور نمايان شد (پاريس به روايت مسافران قاجاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

روح شهر كلاف پيچيده‌اي از عناصر ديدني و ناديدني‌ست و در شكل‌گيري اين روح، روايت مسافران سهم انكارناپذيري دارد. تصويري خيالي كه از پاريس در ذهن همه ما نقش بسته از توصيفات و غافلگيري‌هايي پديد آمده كه ايراني‌هاي پيشين سوغات آورده‌اند. گزارش اولين مواجهه با شهر، موضوع اين كتاب است: پاريس مسافران قاجاري. كتاب «پاريس از دور نمايان شد» اولين جلد از مجموعه «تماشاي شهر» است كه در هر جلد از خلال گزيده سفرنامه‌ها، نگاه ايراني به هويت يكي از شهرهاي دور را ترسيم مي‌كند.

قیمت محصول:

35,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: