وقتي عشق مي‌ميرد (فرآيند سرخوردگي زناشويي)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

كتاب وقتي عشق مي‌ميرد، به بررسي مفاهيم ازدواج از نظريه‌هاي جامع ازدواج تا خاص‌ترين تعارضات تعاملي زوجين مي‌پردازد. كايزر نشان مي‌دهد كه با مطالعۀ پويايي‌هاي ايجاد كننده سرخوردگي، مي‌توان به زوجين در جهت تمركز بر شيوه‌هايي كه به حفظ عشق در ازدواج منجر مي‌شود، كمك كرد. با شناسايي مراحل سرخوردگي از جمله نقاط عطف زندگي، مي‌توان زوجين و مشاورين را آگاه كرد كه زمان مقابله با مشكلات بيزاري زناشويي فرارسيده است. اين كتاب توصيه‌هايي براي بهبود روابط زوجي در هر مرحله از فرآيند سرخوردگي زناشويي براي مشاورين دارد. همچنين در اين كتاب مقياس سرخوردگي زناشويي كه براي استفاده متخصصين مشاوره و محققين اين حوزه ارائه مي‌كند. كتاب وقتي عشق مي‌ميرد با تركيب تحقيقات، مصاحبه‌ها و تحليل‌هاي دقيق، متني ارزشمند براي اساتيد دانشگاه، متخصصين حوزه مشاوره خانواده و زوج درمانگران و متني خواندني براي تمام كساني كه كار با زوجين انجام مي‌دهند، فراهم مي‌كند.

75,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما