وسواس فكري


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اگر به ‹‹انو›› مبتلا هستيد، شايد نزد متخصصان گوناگون رفته و داروهاي بي‌شمار را به مصرف رسانده و بسياري از كتاب‌هاي مربوط به موضوع دلشوره و ‹‹انو›› را خوانده باشيد. با اين همه، اين كتاب تفاوت دارد. اين كتاب تنها كتابي براي آشپزي نيست كه توضيح دهد چگونه بر انو چيره شويد، زيرا چيره شدن بر انو به چيزهايي بيشتر از پيروي و پيگيري تعدادي دستور كار نياز دارد. درمان بدون شناخت، مانند كشيدن تعداد زيادي نقاشي است، پيشرفت‌هايي حاصل مي‌شود و شماري از نشانگان اختلال كاهش مي‌يابد، ولي شما به بيش از آن نياز داريد.مي‌توانيد روي اين كتاب حساب كنيد.

قیمت محصول:

120,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما