هنر رواقي زيستن (راهنماي روميان باستان براي دستيابي به فضيلت خوشبختي و تأثيرگذاري)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب با رعايت روح مردم‌مدار و آسان‌يابِ تعاليم اپيكتتوس، انديشه‌هاي ارزشمند و اساسيِ رواقيون را به‌طور خلاصه و با زباني ساده و بينشي مناسبِ انسانِ امروزي ارائه مي‌كند. هدف نويسنده اين بوده كه روح اصيل آموزه‌هاي اپيكتتوس، و نه الزاماً عين عبارت‌هاي او را انتقال دهد. بنابراين چندين نسخهٔ ترجمه‌شدهٔ آموزه‌هايش را بررسي و آموزه‌هاي او را با بياني تازه ارائه كرده‌ است؛ چنان‌كه اگر خود او امروز مي‌خواست سخن بگويد شايد به همين شيوه مي‌گفت.

قیمت محصول:

45,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: