هنر رهاسازي (نحوه رهاسازي گذشته انتظار مشتاقانه براي آينده و نهايتا حظ از آزادي عاطفي كه سزاوارش هستيد)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

بيشتر ما آدم‌ها با افكار و عواطفي منفي رو‌به‌رو مي‌شويم كه ريشه در خاطرات ناشي از فقدان‌هايي دارند كه عميقا احساس كرده‌ايم. ما آدم‌ها اين افكار و عواطف منفي را در وجودمان نگه مي‌داريم و مادامي كه چنين مي‌كنيمء اين حالات منفي بر رويكرد و سلامت و روابط‌مان اثر مي‌گذارند. اين حالات منفي به‌سان مانعي سد راهمان مي‌شوند تا نتوانيم بهترين كاري را كه از دست‌مان برمي‌آيد انجام دهيم. به محض اينكه خودمان را از يأس و حسرت و خاطرات زجرآوري رها كنيم كه بر وجودمان سنگيني مي‌كنندء رهايي احساسي را تجربه مي‌كنيمء به محض اينكه فضاي ذهني سرد و بي‌روح و شكست‌گرايمان را رها كنيمء چنين فضايي ديگر نمي‌تواند مانع پيشرفت ما شود. با رهاسازي چنين فضاييء آزاد مي‌شويم تا بر امور مهمي متمركز بشويم كه به واقع برايمان اهميت دارند. اماء به طور دقيق چگونه عمل رهاسازي را انجام دهيم؟ در اين كتابء كل روند گام‌به‌گامي را طي مي‌كنيم كه جهت آموزش «رهاسازي» به شما پي‌ريزي شده است. شما فرا مي‌گيريد كه چارچوب تفكري ناوابسته را اتخاذ كنيد. مطالب كتاب هنر رهاسازي نه يك مباحثه‌ي پنداشتي بلكه يك طرح عملي است جهت فائق آمدن بر موانع ذهني و عاطفي‌اي كه هم‌اكنون مانع پيشرفت‌تان شده. در كتاب حاضرء محور تمركز بر راهكارها و روش‌هايي است كه نتايج سريع و اتكاپذيري را سبب مي‌شوند.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما