هنر رهاسازی (نحوه رهاسازی گذشته انتظار مشتاقانه برای آینده و نهایتا حظ از آزادی عاطفی که سزاوارش هستید)


:ویژگی‌های محصول


معرفی محصول:

بیشتر ما آدم‌ها با افکار و عواطفی منفی رو‌به‌رو می‌شویم که ریشه در خاطرات ناشی از فقدان‌هایی دارند که عمیقا احساس کرده‌ایم. ما آدم‌ها این افکار و عواطف منفی را در وجودمان نگه می‌داریم و مادامی که چنین می‌کنیمء این حالات منفی بر رویکرد و سلامت و روابط‌مان اثر می‌گذارند. این حالات منفی به‌سان مانعی سد راهمان می‌شوند تا نتوانیم بهترین کاری را که از دست‌مان برمی‌آید انجام دهیم. به محض اینکه خودمان را از یأس و حسرت و خاطرات زجرآوری رها کنیم که بر وجودمان سنگینی می‌کنندء رهایی احساسی را تجربه می‌کنیمء به محض اینکه فضای ذهنی سرد و بی‌روح و شکست‌گرایمان را رها کنیمء چنین فضایی دیگر نمی‌تواند مانع پیشرفت ما شود. با رهاسازی چنین فضاییء آزاد می‌شویم تا بر امور مهمی متمرکز بشویم که به واقع برایمان اهمیت دارند. اماء به طور دقیق چگونه عمل رهاسازی را انجام دهیم؟ در این کتابء کل روند گام‌به‌گامی را طی می‌کنیم که جهت آموزش «رهاسازی» به شما پی‌ریزی شده است. شما فرا می‌گیرید که چارچوب تفکری ناوابسته را اتخاذ کنید. مطالب کتاب هنر رهاسازی نه یک مباحثه‌ی پنداشتی بلکه یک طرح عملی است جهت فائق آمدن بر موانع ذهنی و عاطفی‌ای که هم‌اکنون مانع پیشرفت‌تان شده. در کتاب حاضرء محور تمرکز بر راهکارها و روش‌هایی است که نتایج سریع و اتکاپذیری را سبب می‌شوند.

90,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما

لطفا شماره موبایل را جهت اطلاع رسانی وارد نمایید: