هنر برگزاري جلسه‌هاي موثر براي داميز


:ویژگی‌های محصول


شرح:

كتاب حاضر راهنمايي همه جانبه و گام به گام، متمركز بر اصول و دستورالعمل‌هاي ضروري براي برنامه‌ريزي و برگزاري انواع جلسه‌هاي كاري است تا توان دستيابي به اهداف مدنظر ميسر شود. براي داشتن چنين جلسه‌اي، همه جزئيات جلسه را بايد مدنظر قرار داد. ما آن جزئيات را در اين كتاب برايتان مشخص مي‌كنيم.

قیمت محصول:

6,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما