همه افكارتان را باور نكنيد (چرا شيوه تفكر شما آغاز و پايان تمام رنج‌هايتان است)


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

اگرچه درد اجتناب‌ناپذير بوده، اما رنجش اختياري است. در اين كتاب موارد زير را خواهيد آموخت: دليل اصلي تمام رنج‌هاي رواني و عاطفي و شيوه‌ پايان‌دادن آن‌ها چگونه تحت تاثير افكار و احساسات منفي قرار نگيريم چگونه عشق، آرامش و لذت بدون شرط را در لحظه و بدون توجه به شرايط محيطي تجربه كنيم درصورت لذت نبردن از زندگي فعلي، چگونه به سرعت تجربه‌اي جديد از زندگي ايجاد كنيم درصورت گرفتاري ناگزير در چرخه افكار منفي، چگونه از آن رها شويم چگونه اضطراب، خود ترديدي، خودتخريبي و هر عادت مخرب ديگري را متوقف كنيم چگونه با كفايت، غرقگي وراحتي هرچيزي را خلق كنيم چگونه قدرت فوق‌العاده كنارآمدن با ندانستن و عدم قطعيت را در خود پرورش دهيم چگونه به غريزه و آگاهي دروني خود كه وراي محدوديت فكر ماست، دسترسي پيدا كنيم.

49,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما