هرميت در پاريس


:ویژگی‌های محصول


شرح:

هرميت در پاريس را اتوبيوگرافي ايتالو كالوينو برشمرده‌اند، منتها نه يك خودزندگي‌نامه‌ي مرسوم، بلكه قطعه‌ قطعه كه بعدِ مرگش كنار هم گذاشته شد تا بخش‌هايي از زندگي و نگاهِ او را به جهان روشن‌تر كند. به همين خاطر كتاب نوزده بخش دارد كه در آن هم مثلاً پاسخ‌‌هاي كالوينو را مي‌خوانيم به يك پرسش‌نامه‌ي عادي، هم خاطراتِ جذابِ سفرش به امريكا را. هم مقاله‌ي درخشانش درباره‌ي موسوليني و برخوردِ او با اين ديكتاتور سياه‌پوش را، هم روايتش را از استالين و درگيري‌هاي نسلش. كتابِ هرميت در پاريس مملو از تكه‌هاي گوناگون فكر و زيستنِ اين نويسنده‌ي پيشروِ ايتاليايي ا‌ست. او كه درباره‌ي تورين و دغدغه‌هايش مي‌نويسد و در جايي ديگر از رابطه‌ي نويسنده با شهرش روايت مي‌كند، به‌ناگاه سراغِ نيويورك مي‌رود و آن‌جا را مي‌ستايد و درعين‌حال پل مي‌زند به سال‌هاي جواني‌اش در ايتاليا. كتاب را همسرِ كالوينو تدوين كرده است و در آن بسياري از اعتراف‌ها و احساس‌هاي نويسنده را به جهاني كه در برش گرفته مي‌توان مشاهده كرد. نويسنده‌ي بارونِ درخت‌نشين در اين يادداشت‌ها، مقالات و تك‌نگاري‌ها بي‌واسطه با مخاطبانش سخن گفته و نشان داده كه چگونه زيسته، چگونه نگاه كرده و حتا چگونه به سوي مرگ گام برداشته است.

قیمت محصول:

22,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما: