هرمس و زبان مرغان (آثاري از رنه گنون و ديگران)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

اين كتاب مجموعه مقالاتي است در زمينه سنت باوري، نمادگرايي، كيهان‌شناسي و باطنيت تطبيقي، به قلم چندي از باطني‌باوران بالنسبه شناخته شده در ايران. مقاله نخست، زبان مرغان از رنه گنون، راه‌گشا و مدخلي است بر اين بررسي تطبيقي كه از سر منشاء زبان راز آشناييان و نمادپردازي سخن قدسي و برخواني كلام و حياتي سخن مي‌گويد؛ دو ديگر، هرمس به قلم گنون، به بررسي تطبيقي برخي از معاني باطني هر مسي‌گري و نماد‌هاي مرتبط با هرمس بنيان‌گذار حكمت اسراري مي‌پردازد؛ به مناسبت، مقالاتي از لئو شايا، فريتيوف شوئون، مارتين لينگز و تيتوس بوركهارت، همه از انديشمندان صاحب‌نام اين حوزه تفكر در اين مجموعه جمع آمده كه هر يك حول مقولات سنت باوري و باطنيت تطبيقي به غور و خوانش مي‌پردازد. مقاله پاياني كتاب از بوركهارت، نوشته شناخته شده و مهمي است در مقايسه انتقادي كيهان‌شناسي سنتي و كيهان‌شناسي علم نوين.

قیمت محصول:

29,500 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما