نمادها و نمادگرايي در آثار فرويد دوركيم موس


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

ساماديا در اين اثر نوآورانه، در بيوگرافي اين بنيان‌گذاران تأثيرگذار كاوش مي‌كند؛ كاوشي كه از فرويد آغاز مي‌شود و نهايتا با گذر از دوركيم، به موس مي‌رسد. او پيش از بررسي برداشت‌هاي نوآورانه اما متفاوت آنها از نمادگرايي و نمادين‌سازي و بحث از جنبه‌هاي خاص و مشترك آنها، مخلوقات انقلابي اين سه متفكر- يعني روانكاوي فرويد، جامعه‌شناسي فرانسوي دوركيم و مردم‌شناسي مدرن فرانسوي موس - را تشريح مي‌كند.‌ اين يك اثر نوآورانه است كه در نظريه و عمل، روانكاوان را مجذوب خود خواهد كرد و براي آكادميسين‌ها و دانشجويان روانشناسي، انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي، فلسفه و تاريخ انديشه‌ها جذاب خواهد بود و مي‌توان گفت پلي ميان علوم اجتماعي و علوم انساني است.

80,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما