نقاط قوت خود را بيابيد


:ویژگی‌های محصول


معرفي محصول:

درست هم‌زمان با نياز سازمان‌ها به انرژي دادن به افرادشان و برانگيختن آن‌ها، كليفتون و باكينگهام فلسفه جديدي از زندگي و كار را به ما ارائه دادند؛ روانشناسي مثبت كه به جاي نقاط ضعف، بر نقاط قوت تاكيد مي‌كند. «نقاط قوت خود را بيابيد» كتابي مهم است كه با تحقيقات گسترده و عميق خود، ديدگاه، روش‌هاي خردمندانه و شور و احساس را براي تقويت سازمان‌ها در اختيار ما قرار مي‌دهد. اين كتاب در ما انگيزه ايجاد مي‌كند و فكر ما را به كار مي‌اندازد. سازماني كه كاركنانش احساس كنند هر روز از نقاط قوت و توانايي‌هاي آن‌ها استفاده مي‌شود، توانا‌تر و قدرتمند‌تر خواهد شد. در جامعه‌اي كه ما درگير خطاها و اشتباهات در روابط و شغل‌هاي خود هستيم، اين نويسندگان، ما را به چالش طلبيدند و به ما ياد دادند كه به نقاط قوت خود فكر كنيم. «نقاط قوت خود را بيابيد»، يك نقشه راهنما در اختيار ما قرار مي‌دهد كه بر اساس آن مي‌توان شركت، سازمان يا تيم دلخواه را ايجاد كرد. همچنين به ما كمك مي‌كند كه كارمندان با استعداد را جذب كنيم، توانايي‌هاي آن‌ها را شناسايي كنيم و آن توانايي‌ها را براي پيشرفت كار، ارتقا دهيم. اين كار تنها راه مهم و كارگشا براي مديريت بر افراد در طي هزاره اخير است. اين كتاب ارزشمند فقط نقش راهنما براي موفقيت‌هاي مديريتي يا شغلي را ندارد. اين كتاب با استناد به صدها هزار مطالعات موردي و تحليل‌هاي دقيق، روشي را ارائه مي‌كند كه چطور بايد از عهده مسئوليت‌هاي فردي برآمد، در كار پيشرفت كرد و به رضايت عميق فردي رسيد.

93,000 تومان


کالاهای مشابه

همراهش خریداری شده


نظرات شما