ميليونرهاي دات نت (وقتي همه خوابند نتوركرهاي ايراني بيدارند)


:ویژگی‌های محصول


شرح:

من به قدرت نتورك ماركتينگ براي تغيير مادي و معنوي زندگي مردم ايمان داشتم. مي‌دانستم روزي ايران هم ميزبان اين تجارت زيبا و پول‌ساز خواهد بود. براي همين وقت را بيهوده صرف نكرده و زماني كه بسياري از مردم در خواب ناز بودند، من به عنوان يك نتوركر بيدار ماندم و به مدت 10 سال با سفر كردن و زندگي در 10 پايتخت دنيا به كسب تجربه براي خودم و آموزش نتورك به ديگران پرداختم. دلم مي‌خواهد هر كسي كه اين كتاب را مي‌خواند احساس خوبي از تجارت نتورك ماركتينگ پيدا كند. احساس اينكه مي‌توانم تاثير مثبت در روح و روان مردم بگذارم و شاهد پيشرفت‌هاي مادي و شخصي آنها باشم چيزي است كه آن را به هيچ قيمتي از دست نمي‌دهم. اين كتاب را به خاطر آن نوشتم كه هر كسي در ايران بتواند با آخرين پولي كه برايش مانده است و با آخرين اميدي كه براي پيشرفت مادي در قلبش وجود دارد در مسير فروشندگي و كسب درآمدهاي بالا قرار گيرد. شما را در آن بالا ملاقات خواهم كرد.

قیمت محصول:

60,000 تومان

کالاهای مرتبط


نظرات شما